TIN TỔNG HỢP

Sau hơn 7 năm triển khai, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, sau này được nâng cấp thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã khẳng định được vai...
An toàn và sức khỏe lao động cho các cán bộ công nhân viên là một vấn đề ý nghĩa đối với việc đảm bảo nguồn nhân lực của bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp đang hoạt động nào, đồng thời có tác động trực...
Chiều ngày 18/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020,...
ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), được công bố vào tháng 3 năm 2018. Mục tiêu của ISO 45001 là giảm thương tích và bệnh nghề nghiệp....
  Sáng 10/10, sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO...
Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển doanh nghiệp Á châu, tổ chức lớp tập huấn Hệ thống quản lý...