TIN TỔNG HỢP

Để thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 23/8/2021 về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành...
Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) với bề dày gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, là một trong những doanh nghiệp điển hình, luôn đi tiên phong bởi hiệu quả quản lý và năng suất chất...
Mặc dù là một doanh nghiệp lâu đời, và đã có những chỗ đứng nhất định trên thị trường, đặc biệt về động cơ điện, công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari 1 (VIHEM1) vẫn trăn trở với bài...
Trong khuôn khổ chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Công Thương chủ trì, nhiều doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ...
Blue Energy là một trong những công ty điển hình với sức trẻ đến từ bộ máy lãnh đạo, những quyết tâm tạo ra sự đột phá cho công ty trước những doanh nghiệp nổi tiếng, đã có nhiều năm kinh nghiệm...