TIN TỔNG HỢP

Ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử luôn là ngành phát triển hàng đầu, nhiều công ty Việt Nam đã chứng minh được khả năng sản xuất của mình bằng việc áp dụng các trang thiết bị hiện đại, tự động...
Nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, tháng 11 Sở đã phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo...
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện đại hóa hành chính là một trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó...
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi cơ quan hành chính Nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mới đây, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO...
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với tầm nhìn đến năm 2030: Việt...
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền...