TIN TỔNG HỢP

Thực hiện QĐ 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của CQHCNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn...
Quảng Trị có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trong đó có...