TIN TỔNG HỢP

Nguyên lý của sản xuất thông minh là khi chúng ta xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy thực” thì sẽ xây dựng một hệ thống sản xuất “nhà máy ảo”. Trong đó, tiêu chuẩn là công cụ để 2 nhà máy này...
Với ưu điểm “rõ việc, rõ người, rõ cách làm”, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ...
Việc áp dụng ISO điện tử không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc. Tuy nhiên, để áp dụng rộng rãi ISO...
Thực hiện Quyết đinh số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, cán bộ quản lý, thư ký ISO tại các cơ quan, tổ...
Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các...
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê Lê Xuân Định, tăng cường áp dụng ISO điện tử gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một nội dung rất quan trọng cần đẩy mạnh trong thời...