Đào tạo trực tuyến xây dựng và áp dụng ISO điện tử tại Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dưới hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom đảm bảo phù hợp trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Khóa đào tạo diễn ra trong ngày 18-19 tháng 11 năm 2021 với sự tham dự gần 100 học viên của 32 đơn vị trên toàn tỉnh. Chương trình khóa đào tạo tập trung vào các nội dung chính sau:

 • Định hướng áp dụng ISO điện tử
 • Áp dụng ISO 9001:2015 truyền thống
 • Tổng quát Hệ thống ISO điện tử
 • Hệ thống ISO điện tử AHEAD
 • Phát triển Hệ thống ISO điện tử AHEAD

Chuyên gia Lê Đức Duy từ Công ty tư vấn AHEAD đã cung cấp các định hướng của Nhà nước đối với Chuyển đổi số quốc gia nói chung và áp dụng ISO điện tử nói riêng; điểm khác biệt giữa ISO truyền thống và ISO điện tử; quá trình xây dựng và áp dụng phần mềm ISO điện tử và các lợi ích từ ISO điện tử đem ra… Ngoài ra học viên cũng được giới thiệu phần mềm ISO điện tử AHEAD ở phiên bản hiện hành (số hóa dữ liệu) và phiên bản phát triển (số hóa quy trình / ứng dụng công nghệ số).

Khác biệt giữa ISO truyền thống và ISO điện tử
Sự khác biệt giữa ISO truyền thống và ISO điện tử

Hệ thống ISO điện tử có các chức năng chính:

 • Quản lý tài liệu: soạn thảo và ban hành tài liệu
 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Phân tích rủi ro, bối cảnh của tổ chức
 • Đánh giá nội bộ
 • Công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
 • Chấm điểm theo các tiêu chí của cơ quan cấp trên
 • Quản lý hồ sơ

Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra khóa đào tạo trên ứng dụng Google Form. Đây là cơ sở quan trọng để Ban tổ chức khóa học đánh giá khả năng nắm bắt của học viên và là điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ khóa học. Kết quả có 85 hoặc viên được cấp chứng chỉ. Đây là các nhân tố quan trọng của các cơ quan trong việc đề xuất kế hoạch và hỗ trợ triển khai áp dụng ISO điện tử trong thời gian đến nhằm đảm bảo áp dụng ISO tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum được duy trì và ngày càng hiệu lực hiệu quả.

Phần mềm ISO điện tử
Phần mềm ISO điện tử AHEAD

Khóa đào tạo là cơ sở quan trọng để các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc áp dụng Hệ thống ISO điện tử theo quyết định số 474/QĐ-UBND của UBND tỉnh đạt được hiệu quả tích cực và tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Lê Duy

Tin khác