Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Cuối tháng 3 năm 2021 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã tổ chức đợt tập huấn để chuyển đổi  Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Chương trình tập huấn...
Ngày 20,21/8/2020, UBND huyện Đăk Hà phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia...