khóa đào tạo

Để thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 23/8/2021 về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành...
Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, tháng 11 Sở đã phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo...
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện đại hóa hành chính là một trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó...
AHEAD tuyển sinh học viên “Khóa đào tạo Online phương pháp cải tiến hệ thống tài liệu, văn bản thuộc HTQCLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” Thời lượng: 01 ngày KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI: Thư ký...