Đào tạo trực tuyến nhận thức ISO 9001 tại Tiền Giang năm 2021

Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện đại hóa hành chính là một trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu bắt buộc.

Để hỗ trợ các cơ quan thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo nhận thức HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dưới hình thức trực tuyến (online qua phần mềm Zoom) đảm bảo phù hợp trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Khóa đào tạo diễn ra ngày 01-02 tháng 11 năm 2021 với 4 lớp và gần 80 học viên của UBND cấp huyện và cấp xã. Chương trình khóa đào tạo tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Giới thiệu các căn cứ pháp lý
  • Khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng
  • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
  • Phân tích điều khoản của tiêu chuẩn.

Chuyên gia tư vấn AHEAD đã cung cấp các khái niệm và yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn kèm theo các minh họa sát với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước giúp thư ký ISO hiểu được trình tự duy trì và cải tiến hệ thống, cách thức cập nhật tài liệu, quy trình phù hợp với mô hình khung và công văn hướng dẫn.... - những nội dung quan trọng giúp cơ quan chủ động duy trì và cải tiến ISO phù hợp với chức năng nhiệm vụ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra hiểu tiêu chuẩn trên ứng dụng Google Form. Đây là cơ sở quan trọng để Ban tổ chức khóa học đánh giá khả năng nắm bắt của học viên và là điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ khóa học. Kết quả 100% học viên được cấp chứng chỉ. Đây là các thành viên quan trọng để việc áp dụng ISO tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được duy trì và ngày càng hiệu lực hiệu quả.

Tại quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030. Tại mục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đã đưa ra nhiệm vụ “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện tử) đối với cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước  thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL theo quy định”. Các khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiền đề giúp triển khai áp dụng Hệ thống ISO điện tử trong các năm tới đạt được hiệu quả tích cực.

Xem thêm: Phần mềm ISO điện tử.

Lê Duy

Tin khác