Tiền Giang

Từ năm 2006 đến nay Việt Nam chúng ta đã triển khai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 vào các cơ quan hành chính nhà nước và đã có nhưng thành quả nhất định, phục vụ cho việc cải cách...
Nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, tháng 11 Sở đã phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo...
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện đại hóa hành chính là một trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó...