AHEAD tổ chức lớp tập huấn ISO cho các xã, thị trấn tỉnh Bình Phước

Để thực hiện kế hoạch số 274/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 23/8/2021 về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021; Sở KH&CN tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Lộc Ninh và Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) để tổ chức đào tạo và tư vấn cho 32 UBND xã và thị trấn trên địa bàn 2 huyện Bù Đăng và Lộc Ninh .

Trước tiên, AHEAD đã tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn để cung cấp kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; các căn cứ pháp lý  để xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), các bước triển khai ban đầu để xây dựng HTQLCL ở cấp xã. Lớp tập huấn được tổ chức trong hai ngày 22 - 23/02/2022 tại huyện Bù Đăng và 24-25/02/2022 tại huyện Lộc Ninh.

Tới tham dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo triển khai có đại diện Sở KH&CN và lãnh đạo hai huyện Bù Đăng và Lộc Ninh.

Trong khóa đào tạo này các học viên cũng được giới thiệu về chuyển đổi số và phần mềm ISO điện tử; cách tra cứu tài liệu và học trực tuyến ISO 9001:2015 thông qua hai website iso-ahead.vnisodientu.com.vn.

Sau đó, từ tháng 3/2022, chuyên gia tư vấn của AHEAD sẽ tới từng xã để đào tạo và hướng dẫn chi tiết cho các công chức những nội dung: Phương pháp biên soạn và phê duyệt ban hành văn bản HTQLCL ISO; áp dụng các văn bản, quy trình ISO vào giải quyết TTHC và công việc chuyên môn; đạo tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn giá nội bộ HTQLCL; hướng dẫn họp xem xét của lãnh đạo & công bố HTQLCL đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn duy trì & cải tiến HTQLCL cho những năm tiếp theo.

Dự kiến sau 6 tháng nữa (tới hết tháng 8/2022), dự án sẽ hoàn thành; toàn bộ 32 xã, thị trấn ở huyện Bù Đăng và Lộc Ninh sẽ xây dựng thành công và công bố HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

Một số hình ảnh về các Lớp tập huấn ISO:

Lớp tập huấn ISO cho các xã, thị trấn ở huyện Bù Đăng, Bình Phước

Đồng chí Lương Việt Thanh - Chánh VP-UBND & HĐND huyện Bù Đăng phát biểu khai mạc & chỉ đạo triển khai

Khóa đào tạo do chuyên gia tư vấn Quách Hoan đảm trách

Các học viên ở huyện Bù Đăng làm bài kiểm tra “Nhận thức về ISO 9001:2015”

Học viên các xã, thị trấn ở huyện Lộc Ninh, Bình Phước tham dự lớp tập huấn ISO

Admin

Tin khác