Phần mềm ISO

ISO 9001 là một phần của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - một bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi Tổ chức ISO với mục tiêu giúp các tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hệ thống chất lượng đảm...
Định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 với rất nhiều giải pháp được thực hiện để nâng cao chất lượng và hoạt động của công tác cải cách hành chính nhà nước. Trong đó tăng cường ứng dụng...
Để đăng nhập vào phần mềm này, cách đơn giản nhất là truy cập website iso điện tử tại đường link https://isodientu.com.vn Đây là website cung cấp các thông tin về triển khai ISO đặc biệt là hệ thống...
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất / cung cấp dịch vụ đã giúp tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng, nâng cao...
Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên...
Ngày 30/11/2020 tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo...