Phần mềm ISO

Nhìn nhận khó khăn trong hoạt động của công ty, lãnh đạo công ty mong muốn được tham gia dự án áp dụng mô hình HTQL an toàn lao động ISO 45001 nhằm nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo được sự an toàn...
Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển doanh nghiệp Á châu, tổ chức lớp tập huấn Hệ thống quản lý...
Ngày 16/7/2015 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng UBND huyện Phú Bình tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ theo chuẩn ISO 9001-2008, đối...