Đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông

Ngày 30/11/2020 tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức khóa đào tạo đánh giá viên chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với sự tham dự của hơn 20 cán bộ, công chức.

Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông chính thức hoạt động từ ngày 28/02/2020 - là đơn vị cuối cùng của ngành thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện hợp nhất trên cơ sở Chi cục Thuế huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Chuyên gia tư vấn AHEAD đã trình bày các nội dung cơ bản bao gồm:

  • Các thuật ngữ liên quan đến đánh giá
  • Mục đích đánh giá
  • Các loại hình đánh giá
  • Yêu cầu đối với đánh giá viên
  • Quản lý chương trình đánh giá
  • Các bước tiến hành đánh giá

Tại buổi đào tạo, Chuyên gia tư vấn AHEAD đã hướng dẫn Thư ký ISO tiến hành lập chương trình đánh giá và tiến hành đánh giá thử nhằm làm quen cách kiểm tra hồ sơ giải quyết của người nộp thuế và ghi chép vào phiếu đánh giá.

Khóa đào tạo đã giúp cán bộ, công chức nắm vững cách thức tiến hành đánh giá nội bộ để áp dụng vào thực tế tại đơn vị cuối tháng 11 năm 2020.

Quản lý chất lượng

Học viên thuộc Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông làm bài kiểm tra khóa đào tạo Đánh giá viên chất lượng nội bộ

Kết thúc khóa đào tạo có 22 cán bộ, công chức đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đánh giá viên chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đây là lực lượng nòng cốt để Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông duy trì hoạt động đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014.

 Lê Duy

Tin khác