Hội nghị tập huấn: “Chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Phú Yên, năm 2019”

Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn: “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, năm 2019” cho UBND 112 xã, phường, thị trấn với hơn 220 đại biểu tham dự.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được chuyên gia tư vấn Lê Đức Duy giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015. Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các bước gồm: Lập kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của hệ thống ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện công bố đối với hệ thống quản lý chất lượng. Được biết trong những năm qua tỉnh Phú Yên thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực nhất là cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, thực hiện công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tập huấn

Việc áp dụng ISO 9001: 2015 nhằm từng bước cải tiến nền hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức lãnh đạo quản lý dễ dàng điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ và cung cấp các dịch vụ công hành chính./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN tỉnh Phú Yên

Tin khác