Phú Yên

Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu – AHEAD tổ chức triển khai Hội...
Công ty AHEAD hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thuế tỉnh Phú Yên và 6 Chi cục Thuế trực thuộc năm 2020 - 2021.