Triển khai chuyển đổi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thuế tỉnh Phú Yên và các Chi cục Thuế trực thuộc

Công ty AHEAD hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thuế tỉnh Phú Yên và 6 Chi cục Thuế trực thuộc năm 2020 - 2021.

Từ khóa: 

Tin khác