Thuốc ngủ cực mạnh

Thuốc ngủ cực mạnh

tcvn

Cuối buổi tập huấn về Nhận thức tiêu chuẩn ISO, anh Tư tổng kết bài giảng: tất cả những điều tôi trình bày từ sáng tới giờ là nói rõ thêm những nội dung có trong cuốn tài liệu Tiêu chuẩn TCVN-ISO 9001:2015 đã phát cho các anh chị. Cuốn sách này có rất nhiều tác dụng, anh chị nên để nó trên đầu giường. Nếu ai hay bị mất ngủ thì tôi khuyên là đừng nên sử dụng thuốc ngủ vội. Hãy mở cuốn sách này ra, đọc vài trang. Nếu bị mất ngủ nhẹ, thì đọc khoảng 2 trang, ai nặng hơn đọc 3 hoặc 4 trong sẽ từ từ đi vào giấc ngủ. Với một số người cuốn sách này là liều thuốc ngủ cực mạnh, an toàn mà không hại cơ thể.
Cả hội trường cười rần rần… Sau này nhiều người đã dùng nó làm sách gối đầu giường.

Vân Tứ

Tin khác