Khác biệt giữa áp dụng ISO truyền thống và ISO điện tử

Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống

Với những phân tích trên sẽ giúp chúng ta phân biệt được các điểm khác nhau cơ bản giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống. Xu hướng ứng dụng CNTT sẽ giúp ISO điện tử ngày càng được áp dụng rộng rãi tại cơ quan hành chính.

Lê Duy

Từ khóa: 

Tin khác