Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Quảng Trị

Công ty AHEAD tư vấn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 141 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

Từ khóa: 

Tin khác