Quảng Trị

Công ty AHEAD tư vấn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 141 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020
Quảng Trị có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trong đó có...