Đào tạo đánh giá viên nội bộ tại Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Hình ảnh đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 03 năm 2020.

Từ khóa: 

Tin khác