Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

1. Ngành nghề: Chuyên viên Marketing 2. Yêu cầu công việc : - Tìm kiếm các thông tin về các doanh nghiệp: Nội dung theo biểu mẫu MKT Report. - Liên hệ qua điện thoại tìm hiểu nhu cầu xây dựng các...