Triển khai chuyển đổi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai

Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai năm 2020

Từ khóa: 

Tin khác