Tập huấn chuyển đổi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Long An

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp cùng Công ty AHEAD tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Long An tháng 10 & 11 năm 2019 với sự tham dự của 153 cơ quan hành chính các cấp được chia thành 23 lớp.

Từ khóa: 

Tin khác