TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Người dùng có nhu cầu cấp mật khẩu truy cập tài liệu, vui lòng liên hệ Mr. Duy: 0935.84.2012 hoặc isodientu.ahead@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

Tên tài liệu Tài liệu đính kèm
TCVN ISO 9004:2018 Quản lý chất lượng - Chất lượng của tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững PDF icon tcvn_iso_9004-2018.pdf
TCVN ISO 9002:2017 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 PDF icon tcvn_iso_9002-2017.pdf
TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu PDF icon tcvn_iso_9001-2015.pdf
TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng PDF icon tcvn_iso_9000-2015.pdf